نوشته‌ها

مراحل آنالیز سایت

مراحل آنالیز سایت

مراحل آنالیز سایت نیز این روزها از اهمیت زیادی برخوردار شده است .ما در اینجا به مراحل این تحلیل ها اشاره می کنیم: ادامه مطلب …

افزایش ترافیک ارگانیک گوگل

افزایش ترافیک ارگانیک گوگل

در اینجا به تکنیک های مفیدی برای افزایش ترافیک ارگانیک گوگل و سئو اشاره شده است . این تکنیک ها تا حدودی با هم در ارتباط هستند بنابراین میتوانید از آنها به همراه هم استفاده کنید . ادامه مطلب …

۵ ابزار مناسب برای بهینه سازی سایت

۵ ابزار مناسب برای بهینه سازی سایت

وقتی که من راجع به افزایش ترافیک در سایت ها با مالکان آنها صحبت کردم مشاهده کردم که بهینه سازی صفحات فرود به عنوان دغدغه آنها به حساب نمی آید. برای مالکان سایت های استاندارد نیز افزایش ترافیک سایت ,اولین چیزی است که آنها درباره اش فکر میکنند.در اینجا به ۵ ابزار اشاره میکنیم که برای بهینه سازی سایت از اهمیت برخوردارند. ادامه مطلب …

نحوه ساخت صفحات فرود قابل تبدیل

نحوه ایجادصفحات فرود قابل تبدیل

نکته مهمی که در همین ابتدا باید به آن اشاره کنیم این است که وقتی ازصفحات  فرود بهینه سازی شده استفاده می کنید میزان  تبدیل حدود ۸۵ درصد ,افزایش پیدا میکند. ادامه مطلب …